بایگانی نویسنده: نویسنده

دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک از طرف سازمان امور مالیاتی کشور

جزییات دستورالعمل ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ ۹۵/۰۲/۰۴ نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک از طرف سازمان امور مالیاتی کشور   بر اساس دستورالعمل صادره به شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ ۹۵/۰۲/۰۴ از طرف سازمان امور مالیاتی کشور درهر اداره کل متناسب باحجم اطلاعات دریافتی،یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امورمالیاتی  که در امر حسابرسی مالیاتی تبحر دارند تشکیل ،و ... بیشتر بخوانید »

حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۵ مبنای وصول حق بیمه اعلام گردید.

شورای عالی کار اعلام نمود: دستمزد مبنای کسر حق بیمه مشمولین تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۵ بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دستمزد مبنای کسر حق بیمه مشمولین قانون تامین اجتماعی در سال جدید اعلام گردید. براساس تصویبنامه جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورایعالی کار، حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۵ مبنای وصول حق بیمه برای بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی به استثناء ... بیشتر بخوانید »

در جلسه شورای عالی کار : دستمزد سال ۹۵ کارگران ۱۴ درصد افزایش یافت.

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه( دولت ، کار گران و کارفرمایان) درجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸و پس ازبحث وبررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۵ دراجرای ماده (۴۱)قانون کار بادرنظر گرفتن مصالح کارگران درانطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان باسطح معیشت وهم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی وکارفرمایان وشرایط اقتصادی جامعه  مصوبات زیر را با ... بیشتر بخوانید »