حسابداری مالی امین   


hesab1
1  – قابلیت معرفی و نگهداری حساب های چند شرکت مختلف به تعداد نامحدود و مجزا.

2  – قابلیت تعریف دوره مالی در محدوده زمانی دلخواه.

3  – قابلیت تعیین طول کد حساب ها در 10 سطح برای هر سطح بین 1 تا 9 رقم و مجموعاً 20 رقم.

4 –  قابلیت تعریف، اصلاح و حذف حساب ها در سطوح گروه، کل، معین و تفصیلی و 4 سطح تفصیل شناور.

5 –  قابلیت تعریف تفصیلی های شناور به صورت درختی(10 سطح)برای هر سطح 1 تا 9 رقم و مجموعاً 20 رقم.

6 – قابلیت مشاهده کد حساب ها به صورت درختواره و نمایش گردش حساب با حرکت روی کد حساب ها.

7 – قابلیت استفاده از سطوح تفصیل شناور تحت عنوان پروژه، مرکز هزینه و غیره.

8-  قابلیت استفاده از تفصیلی Unique(متصل) در هنگام تعریف کدینگ و صدور سند و تهیه گزارشات خاص مربوط به آن

9-  قابلیت محاسبه سود و زیان و قیمت تمام شده هر کالا در هر دوره زمانی.

10 – قابلیت تعریف حساب های ویژه جهت اعمال کنترل های مورد نظر در مورد اسناد مدت دار، کدهای خرید و فروش و بستن حساب ها در پایان دوره.

11 – قابلیت تعریف ارزهای مختلف همراه با ارزش ریالی آنان و استفاده از آن ها در ثبت آرتیکل سند به صورت تک ارزی یا چند ارزی و تهیه گزارشات ریالی، ارزی، و ارزی-ریالی.

12 – قابلیت تعریف تفصیلی کالا به صورت درختی در 10 سطح .

13 –قابلیت صدور فاکتور خرید/فروش، برگشت از خرید/برگشت از فروش و صدور اتوماتیک سند حسابداری آنان و تهیه گزارشات 3 ماهه خرید/فروش، صورت گردش، کاردکس،ریزگردش، موجودی اول دوره و پایان دوره و امکان طراحی گزارشات به دلخواه کاربر با استفاده از گزارش ساز امین.

14 – قابلیت مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی.

15 – قابلیت ثبت تاریخ واگذاری، وصول و یا برگشت اسناد دریافتنی و پرداختنی.

16 – قابلیت ثبت تاریخ پیش بینی وصول اسناد دریافتنی و پرداختنی.

17 – قابلیت تهیه گزارش از اسناد نزد صندوق، در جریان وصول، وصول شده و باطل شده.

18 – قابلیت تهیه گزارش پیش بینی وصول روزانه و ماهانه.

19 – نمایش چک هایی که سررسید پرداخت آن ها فرا رسیده.

20 – قابلیت راس گیری مجموعه ای از چک ها برای تاریخ های مختلف.

21 – قابلیت مشاهده لیست اسناد و فیلترینگ آن ها.

22 – قابلیت ادغام و تکثیر اسناد.

23 – قابلیت ارسال اسناد از یک برنامه امین به برنامه حسابداری دیگر امین.

24 – قابلیت نگهداری اسناد در 3 حالت موقت، قطعی و نهایی.

25 – قابلیت کنترل اسناد موقت و گزارش نواقص آن ها.

26 – قابلیت مشاهده اسناد قطعی شده به صورت مجزا.

27 – قابلیت اصلاح اسناد قطعی شده توسط مدیر سیستم و کاربران مجاز.

28 – قابلیت گزارش گیری از تاریخ، زمان و کاربر ایجاد کننده و یا حذف کننده سند و آرتیکل.

29 – قابلیت ایجاد یا اصلاح کد حساب و کد تفصیلی شناور داخل سند.

30 – قابلیت مشاهده گردش و مانده هر حساب داخل سند.

31 – قابلیت تهیه گزارش گردش حساب و فیلترینگ در داخل سند.

32 – قابلیت تعریف شرح های پیش فرض و استفاده از آن ها در ثبت شرح آرتیکل.

33 – قابلیت صدور سند ماهیانه به تفکیک کل، معین، تفصیلی جهت ثبت در دفاتر قانونی.

34 – قابلیت کپی آرتیکل یا آرتیکل های مختلف و استفاده از آنان در همان سند و یا سندهای دیگر.

35 – قابلیت گزارش تراز آزمایشی 2 تا 12 ستونی در محدوده زمانی مورد نظر.

36 – قابلیت استفاده از مرور حساب ها جهت گزارش گیری های متنوع از حساب ها و تفصیلی های شناور با اعمال فیلترهای شماره و تاریخ.

37 – قابلیت تهیه گزارش گردش یک حساب در محدوده زمانی مورد نظر.

38 – قابلیت ورود به سند از گزارش ایجاد شده.

39 – قابلیت تهیه گزارش دفتر روزنامه و کل و معین در سطح کل، معین و تفصیلی و با امکان ادغام اسناد روزانه و ادغام حساب های یکسان در یک سند و یا یک روز.

40 – قابلیت تهیه گزارش عملکرد سود و زیان و ترازنامه.

41 – قابلیت جستجوی اسناد بر اساس کد و نام حساب، مبلغ، شرح آرتیکل سند، تعداد، تاریخ یا شماره و ….

42 – قابلیت تهیه گزارش کدینگ حساب ها و یا تفصیلی های شناور.

43 – قابلیت تعیین فونت نمایش فرم ها و فونت پرینت به صورت مجزا.

44 – قابلیت تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات و یا فرم ها در مسیرهای مختلف.

45 – قابلیت تعریف گروه های کاربری و تعیین سطح دسترسی متنوع توسط مدیر سیستم.

46 – قابلیت ایجاد محدودیت مشاهده گردش و مانده حساب های مورد نظر مدیر سیستم برای کاربران.

47 – قابلیت بستن حساب های موقت، انتقال اطلاعات کدینگ و حساب ها به سال بعد و ثبت سند اختتامیه در پایان سال و ثبت سند افتتاحیه در سال بعد.

48 – قابلیت تبدیل گزارشات به فایل HTML و ارسال آن با ایمیل.

49 – قابلیت ذخیره گزارشات جهت مراجعه بعدی به آن ها د رگزارشات ذخیره شده در هر زمان.

50 – قابلیت ارسال اطلاعات اسناد و گزارشات به Excel.

51 – قابلیت طراحی گزارشات دلخواه کاربر در گزارشات ویژه و پویا توسط گزارش ساز امین.

52 – قابلیت انتقال کد یک حساب به حساب دیگر به صورت کلی.

برای دانلود فایل PDF متن بالا بر روی لینک زیر کلیک کنید

ویژگی های نرم افزار حسابداری امین