نرم افزارهای ارتباط آنلاین :

نرم افزار AnyDesk :

برای دانلود نرم افزار اینجا کلیک کنید

AnyDesk

 نرم افزار Supremo :

برای دانلود نرم افزار اینجا کلیک کنید

supremo

نرم افزارTeamViewer:

برای دانلود نرم افزار اینجا کلیک کنید.